Smarticon BD Rowa™ Smart Rowa 130 BD Rowa™ Vmax 130 Rowa 160 BD Rowa™ Vmax 160 Rowa 210 BD Rowa™ Vmax 210 Rowa 320 BD Rowa™ Vmax 320
Smarticon BD Rowa™ Smart Rowa 130 BD Rowa™ Vmax 130 Rowa 160 BD Rowa™ Vmax 160 Rowa 210 BD Rowa™ Vmax 210 Rowa 320 BD Rowa™ Vmax 320
Roomtype Small Narrow All All Square
Capacity up to 16,000 packages up to 38,000 packages up to 56,000 packages up to 39,000 packages up to 29,000 packages
Length 3.59 / 4.55 / 5.51 / 6.47 m 3.16 - 15.17 m 2.68 - 15.17 m 3.20 - 8.00 m 3.58 - 5.98 m
Height 2.50 / 2.80 m 2.10 - 3.50 m 1.70 - 3.50 m 2.10 - 3.50 m 2.00 - 3.00 m
Width 1.28 m / 1.63 m 1.33 m 1.63 m 2.13 m 3.23 m
BD Rowa™ ProLog/iProLog
i
BD Rowa™ conveyor technology
i
BD Rowa™ refrigerated unit
i
BD Rowa™ cleaning module
i
BD Rowa™ Crate
i
BD Rowa™ Label
i
BD Rowa™ Medport
i
Ziuz Photon/IRIS
i