Fr News Service Predictif 2

De missie

Een mission statement bestaat uit een missie, een visie en gemeenschappelijke waarden. De missie beschrijft het doel van de apotheek, de redenen voor zijn bestaan en zijn bedrijfsfilosofie. De visie schildert het beeld van de toekomst, hoe zou uw apotheek eruit moeten zien? Wilt u ook producten van naturopathie op de markt brengen of concentreert u zich op een bepaalde ziekte? Gedeelde waarden zijn belangrijk voor een goede teamgeest, daarnaast worden dagelijkse werkzaamheden daarop gebaseerd.

 

Uw missie staat? Dan heeft u de ideale kader gecreëerd voor de ontwikkeling van uw strategie

De strategie

Een van de belangrijkste doelen van een strategie is om passende maatregelen te nemen om het bedrijf op één lijn te brengen, zodat het beter kan presteren dan zijn concurrenten door te concurreren om klanten en hun koopkracht. Keyword USP (Unique Selling Proposition). Maar als u alleen een goed gevoel heeft, dan bent u vaak nergens, of niet ver genoeg. Stilstand wordt steeds riskanter en kan zelfs levensbedreigend zijn.

Es Tendencia Reatil Teaser

De SWOT-analyse

Om het potentieel voor verandering en de noodzaak tot verbetering te kunnen herkennen, moet u eerst uw eigen sterke en zwakke punten noemen, analyseren en ze relateren aan potentiële kansen en risico's: de zogenaamde SWOT-analyse (sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen):   

 

Sterke en zwakke punten onthullen de huidige status en het potentieel van de apotheek. Sterke punten zijn meestal vanzelfsprekend geworden, maar je moet je ervan bewust zijn, omdat ze de basis vormen voor het vormgeven van de toekomst.

 

 

Vaak kost het wat tijd om zwakheden te overwinnen, maar zodra u ze benoemt , hebben ze het potentieel om de prestaties van de apotheek te verbeteren.  

 

Hoewel de sterke en zwakke punten verwijzen naar interne factoren, zijn de kansen en risico's gebaseerd op externe invloeden, ze zijn het gevolg van de omgeving van de apotheek. Dit kan worden onderverdeeld in twee invloedssferen: de micro-omgeving (bijvoorbeeld directe concurrentie in het district, leveranciers, vervangingen en innovaties) en de macro-economische omgeving (bijvoorbeeld politieke, economische, sociaal-culturele of technologische factoren). Deze kunnen niet rechtstreeks door de apotheek worden beïnvloed en het is vaak moeilijk om duidelijk te zien wat een kans of een risico is, soms beide.

Swot Nl 360X300